Emeklilik hayali kuran ev hanımlarının beklediği haber

Tanal’ın Meclis Başkanlığı’na sunduğu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, sosyal devlet vurgusuna yer verildi.

Gerekçede, sosyal devlet anlayışına göre devletin, ekonomik ve sosyal yaşama müdahale yoluyla, toplumdaki sınıf çatışmalarını yumuşatarak, ulusal bütünleşmeyi sağlamayı hedeflemesi gerektiği kaydedildi.

“Sosyal Güvenlik Hakkı” başlıklı 60. maddesinin, “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmünü içerdiği paylaşıldı.

EMEKLİLİK HAKKI

Çalışma hayatına katılamayan kadınların, çoğunlukla çocuklarının bakımını üstlenerek çalışma hayatından mahrum kaldığının paylaşıldığı, toplumsal gerçeklerin farkına vararak bu durumların meydana getirdiği olumsuz etkilerin en aza indirilmesi hususunda birtakım düzenlemeler yapılması gerektiği belirtildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x